Персонал и заплати

Оптима Протект ООД предлага услуги във връзка с отчитане на труда, работното време и разплащания с работници и служители като част от месечно абонаментно обслужване или като индивидуален пакет.

Основен пакет:

 • Съставяне и оформяне съгласно българското осигурително законодателство на документите, свързани с положен труд - трудови договори, допълнителни споразумения, трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати;
 • Изготвяне на документи, отразяващи отработеното време и периодите на законоустановени отпуски на персонала
 • Обработка и регистриране на болнични листи на работници и служители в НОИ
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения с персонала;
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране за разплащане с бюджета;
 • Изготвяне на служебни бележки и пълен набор удостоверения за работниците и служителите в компанията на клиента;
 • Администриране на граждански договори;
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии и проверки;

Допълнителни услуги:

 • При искане от страна на клиента- участие в търсене и подбор на персонал
 • Изготвяне или участие в съставяне на проекти и документи по програми за заетост към Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалните грижи.