Финансови услуги

ОПТИМА ПРОТЕКТ ООД предоставя актуална информация и посредничество при избор на финансираща банка или компания според изискванията на клиента. Ако имате нужда от кредит или лизинг, свържете се с нас!

ОПТИМА ПРОТЕКТ ООД предоставя услуги по разработване на финансов анализ на състоянието и развитието на фирмата на база финансовите отчети за период от 2 или 3 години назад. Докладът съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода:

  • Показатели за рентабилност
  • Капиталова адекватност
  • Показатели за ликвидност и други показатели за динамика
  • Други показатели